"ვებტექნოლოგიების " და "სკოლამდელი აღზრდის" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა მიღების რაოდენობა გაიზარდა

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2023 წლის 11 იანვრის N 12581 და N 12583 გადაწყვეტილებებით, შპს ინტერბიზნესის აკადემიას   "ვებტექნოლოგიების"  და "სკოლამდელი აღზრდის" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გაეზარდა პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა და შესაბამისად განისაზღვრა 32 და 90-ით.  2023 წელს  აღნიშნულ პროგრამებზე აკადემია მიღებას განახორციელებს  გაზრდილი კვოტოთ. 

2023-01-13