მისია, ხედვა და ღირებულებები

აკადემიის მისია

აკადემია არის მრავალპროფილური პროფესიული კოლეჯი.

პროფესიული განათლების  მისაღებად, პარტნიორ დაწესებულებებთან ერთობლივად პროფესიის შესაბამის რეალურ გარემოში, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული კონკურენტუნარიანი  და  კვალიფიციური კადრის მომზადება.  ინდივიდის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში განათლების  მიღების, დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობა. აკადემიის პრიორიტეტული მიმართულებაა  ჯანდაცვა.

 

ხედვა

 

2027 წლისთვის  აკადემია პროფესიული განათლების სივრცეში მყარადაა დამკვიდრებული და კურსდამთავრებულთა 70%  დასაქმებულია პარტნიორების მიერ.

 

 

 ღირებულებები

პროფესიონალიზმი

სამართლიანობა

გუნდურობა

საჯაროობა

თანასწორობა