სასერთიფიკატო კურსები

featured project

კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია მსმენელთათვის ისეთი უნარების განვითარება, რომელთა გამოყენებით უსაფრთხოდ შეძლებენ კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფას კერძო თუ საჯარო დაწესებულებებში ან პირადი . . .
დაწვრილებით

featured project

ელექტრონული ბუღალტერია

პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა და მარტივი ბუღალტრული ოპერაციების განხორციელება. პროგრამის მოკლე აღწერა: სასერთიფიკატო . . .
დაწვრილებით

featured project

მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადება

პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადება, რითაც განუვითარდება დასაქმებისათვის ისეთი საჭირო უნარები, რომელსაც გამოიყენებს კერძო . . .
დაწვრილებით

featured project

სალარო ოპერაციების განხორციელება

პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს ნაღდი ანგარიშსწორების ოპერაციების განხორციელება - თანხის მიღება, გაცემა, კონვერტაცია, საეჭვო ფულისა და დაზიანებული კუპიურების გამოვლენა . . .
დაწვრილებით

featured project

გერიატრიული ასისტენტი

გერიატრიული ასისტენტი პროგრამის მიზნები: პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,გერიატრიული ასისტენტი“ მიზანია მსმენელმა შეიძინოს გერიატრიული ასაკის პირის მოვლის საჭიროებებზე მორგებული ცოდნა და . . .
დაწვრილებით