სასერთიფიკატო კურსები

featured project

ძიძა

პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია მსმენელთათვის ბავშვის მოვლისათვის იმ აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რომელთა გამოყენებით შეძლებენ ბავშვზე ზრუნვას და უზრუნველყოფენ ჯანმრთელობისათვის . . .
დაწვრილებით