ვებ პროგრამირება JAVASCRIPT

კურსის მიზანი:  კურსის მიზანი არის მსმენელებს შეისწავლოს Javascript-ი, და შეძლოს მისი გამოყენება Front-End აპლიკაციაში HTML და CSS ენებთან ერთად, სასურველი ფუნქციონალის დასამატებლად. ასევე კურსში განვიხილავთ (Back-End-თან დაკავშირებული) REST API-ის საწყის გამოყენებას.

 

 

კურსის განმავლობაში შეისწავლით:

  • Javascript-ის შესაძლებლობებს ES6 სტანდარტით
  • ასინქრონული ფუნქციების გამოყენებას
  • Front-End მხარისთვის საჭირო ფუნქციონალის დამატებას
  • JSON-თან მუშაობას
  • REST API-ის გამოყენებას Axios ბიბლიოთეკის დახამარებით
  • Javascript-ის სასურველი პაკეტების გამოყენებას

 

 

კურსის გასავლელად საჭიროა HTML და CSS ენების ცოდნა. 

 

კურსის ხანგრძლივობა:

  •  თვენახევარი
  •  საათების რაოდენობა 54
  •  ლექციების რაოდენობა 18
  •  კვირაში სამჯერ, სამი საათი

 

კურსის ღირებულება:

სრული ღირებულება 300 ლარი!

რეგისტრაციისთვის და დამატებითი ინფორმაციისთვის  დაგვიკავშირდით:

 

593 38 67 22