ვებ პროგრამირება PHP/MySQL/Laravel

კურსის მიზნები: კურსის მიზანი არის მსმენელმა მიიღოს Back-End დეველოპერისთვის საჭირო ცოდნა, და სხვადასხვა პრაქტიკული დავალებების დახამარებით განივითაროს შესაბამისი უნარ-ჩვევები. დეტალურად განვიხილავთ PHP-ის შესაძლებლობებს, MySQL მონაცემთა ბაზის გამოყენებასა და Laravel ტექნოლოგიას.

 

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ:

·       Laravel ტექნოლოგიის გამოყენებით თანამედროვე ტიპის Back-End აპლიკაციის აგებას

·       MySQL მონაცემთა ბაზის გამოყენებას PHP-სა და Laravel-ის პროექტებში

·       Laravel-ის სასურველი პაკეტების გამოყენებას

·       Rest API-ის აგებას Front-End აპლიკაციისთვის

·       Laravel-ში Front-End ენების დახმარებით სრული საიტის შექმნას 

 

კურსის გასავლელად სასურველია:

  •  HTML5, CSS3-ს საბაზისო ცოდნა

კურსის ხანგრძლივობა:

  • თვეების რაოდენობა - 3
  • საათების რაოდენობა 108
  • ლექციების რაოდენობა 36
  • კვირაში სამჯერ, სამი საათი

კურსის ღირებულება:

თვეში 150 ლარი

სრული ღირებულება 450 ლარი

რეგისტრაციისთვის და დამატებითი ინფორმაციისთვის  დაგვიკავშირდით:

593 38 67 22